Welkom op het forum van startpagina!

Dit forum staat op alleen-lezen. Je kan hier informatie zoeken en oude berichten terugvinden, maar geen nieuwe berichten plaatsen.

Meer informatie op bedrijfsovername.startpagina.nl

info over overname winkel

 • Dennis van Westerloo

  Graag zou ik meer willen weten over het overnemen van de winkel van mijn werkgever. Het gaat niet zo zeer over de overnamesom maar of zijn schuldeisers dan wel/niet in die overname zitten of dat dit te omzeilen is.

  Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de naam behouden blijft, ook het bepalen van de overnamesom is lastig omdat de zaak in financiele problemen verkeerd, hoe zit het met uitkopen of misschien een andere constructie als winstdeling.

  Is het nog mogelijk om bij faillissement de zaak over te nemen of is dit onmogelijk voor eigen personeel.

  Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank,

  Dennis van Westerloo

 • Ad

  Ik weeter iet veel van maar het lijkt mij verstandig om e.e.a. expliciet in het overname contract vast te leggen. Verder alle wchuldeiseres inlichten,m dat juist deze winkel door u is overgenomen en dat de schulden door de oude eingeaar zijn aangegaan en hij betaalt. Ook in het handelsregister de naam van de oude eigenaar veranderenin uw naam.

 • Ad

  graag aanvullingen van experts. Maak ook eens een afspraak met de overnamebalie van de Kamer van Koophandel

 • Rene

  Er zijn veel aandachtspunten in zo'n zaak.

  Als het een BV betreft dan betekent dit dat er overname van de aandelen plaatsvind. In dat geval gaan ook alle schulden mee of de verkopende partij moet bij de overdracht bepalen dat er geen schulden zijn. In dat geval blijft de verkopende partij verantwoordelijk voor lijken in de kast. Uit de boekhouding moet dan wel blijken dat er geen schulden zijn.

  In bovenstaande is het echter wel dat u door uw verbondenheid aan het bedrijf u bekend zou moeten zijn hiermee (hetgeen ook uit uw verhaal blijkt).

  -

  Is het een eenmanszaak dan neemt u de boedel over. U dient voor een huurpand een nieuw huurcontract af te sluiten (dit gaat niet vanzelf over). Hetzelfde geldt voor alle leveranciers (energie, goederen, diensten enz).

  Belangrijk is hier wel dat er geen sprake is van ontrekking aan een faillissement of verpanding/overdarging van niet betaalde goederen.

  Als goederen niet betaald zijn dan heeft de leverancier het recht deze terug te eisen omdat deze niet doorverkocht mogen worden. Weliswaar is dit ingewikkeld. Belangrijk is wel dat de overdracht correct verloopt en goed gedateerd is.

  Laat u goed begeleiden in een dergelijke kwestie. Kvk of accountant weet hier meer van.

  Rene